2. Platz | 07.10.23 | Play!TCG Online Regional | 509 Players

Leader: Crocodile (ST03-001)

Name: Frederick Wirth | 2. Platz Play!TCG Online Regional | Date 07.10.23 | 509 Players | OP04 Format | Western

Character Karten (39):

4 Kaya (OP03-044)
2 Alvida (OP01-064)
4 Sentomaru (ST03-007)
4 Donquixote Doflamingo (OP01-073)
4 Ms. All Sunday (OP01-079)
4 Sasaki (OP04-048)
2 Ulti (OP04-043)
3 Pacifista (ST03-012)
2 Bartholomew Kuma (OP01-074)
2 Pacifista (OP01-075)
2 Sogeking (OP03-122)
4 Dracule Mihawk (OP01-070)
2 Kaido (OP04-044)

Event Karten (11):

3 Dragon Twister Demolition Breath (OP04-057)
4 Three Thousand Worlds (OP03-057)
4 Gum-Gum Red Roc (OP04-056)

Infos:

Spieler: Frederick Wirth (Nord Amerika)

2. Platz am 07.10.2023 beim Play!TCG Online Regional mit 509 Players. OP04 Format | Western

Crocodile Deckliste Frederick Wirth Pic

Deckliste in OPTCG SIM Format:

1xST03-001
4xOP03-044
2xOP01-064
4xST03-007
4xOP01-073
4xOP01-079
4xOP04-048
2xOP04-043
3xST03-012
2xOP01-074
2xOP01-075
2xOP03-122
4xOP01-070
2xOP04-044
3xOP04-057
4xOP03-057
4xOP04-056